1. ಸುದ್ದಿಗಳು

Market Price ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಬುಧವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ

Hitesh
Hitesh
Wednesday market price details of vegetables and grains are as follows
ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬುಧವಾರ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬುಧವಾರ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.    

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

 

ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರ ದರ    

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು

(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  15/02/2023 :  13

ಹುಟ್ಟುವಳಿ  

ಕನಿಷ್ಠ ದರ  

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals                

Wheat / ಗೋಧಿ         

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 2670 2670

Sona / ಸೋನ (*) 2000 3550

Red / ಕೆಂಪು (*)    2100 3300

White / ಬಿಳಿ (*)   1965 4165

Jawari / ಜವರಿ (*) 2575 2831

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       3700 3900

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)       2800 3800

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 2300 2300

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)       2850 3250

Paddy / ಭತ್ತ             

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)         1312 1312

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 2080 2080

Traffic Fine ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಿ!  

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1414 2525

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*)   1818 1818

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)  2040 2250

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)     2500 2800

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)  2333 2650

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)     2300 2427

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)     2753 2849

Rice / ಅಕ್ಕಿ        

Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900 3900

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)    4500          6000

Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3500 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  2800 4800

I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)         4000 4500

Sona / ಸೋನ (*) 4500 5600

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)      2000 2900

Hansa / ಹಂಸ (*) 2200 2300

Other / ಇತರೆ (*) 2650 4650

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ           

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1859 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1665 2500

Yellow / ಹಳದಿ (*)       1944 2181

Jowar / ಜೋಳ          

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)     1089 5412

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       2156 3500

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*)  1801 2700

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     1750 1750

Bajra / ಸಜ್ಜೆ       

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2100 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1871 2600

Ragi / ರಾಗಿ       

Bbc ಬಿಬಿಸಿಯ ನವದೆಹಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ IT ದಾಳಿ! 

Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2001 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1650 3000

Red / ಕೆಂಪು (*)    2500 3500

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2525 2525

Navane / ನವಣೆ         

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2471 3270

Other / ಇತರೆ (*) 3000 3600

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ            

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*)       4041 4285

Dry Fruits            

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ        

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)     1000 55000

Fibre Crops                   

Cotton / ಹತ್ತಿ            

NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*)   4069 8349

BANNI / ಬನಿ (*)  1019 8353

HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*)  7600 8250

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)  1500 8685

(*)     1800 8650

Flowers               

Rose / ಗುಲಾಬಿ          

Other / ಇತರೆ (*) 5000 5000

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ        

Other / ಇತರೆ (*) 3000 5000

Forest Products           

Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ        

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  5000 10800

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ             

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)   1280 1880

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು              

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)    1666 20500

Fruits                   

Apple / ಸೇಬು           

Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)    7000 9000

Apple / ಸೇಬು (*) 2500 14000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ          

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)      1800 7000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು           

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  2200 4500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)       1000 2200

Banana - Ripe / ಬನಾನ ರೈಪ್ (*)   2500 5400

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)   600   2500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)  1000 6200

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)   700   2100

Pine Apple / ಅನಾನಸ್       

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)     1000 4500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ          

Black / ಕಪ್ಪು (*)   1800 12000

Green / ಹಸಿರು (*)       1000 4000

White / ಬಿಳಿ (*)   4000 6000

Other / ಇತರೆ (*) 3000 3500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ        

Sapota / ಸಪೋಟ (*)    1500 5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ             

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)   1000 3500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ             

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)  800   2000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ       

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)     3500 7000

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು             

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1000 2000

Karbuja / ಕರಬೂಜ             

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1500 5000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ            

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)  1500 16000

Live Stock/Poultry                 

Cow (For Each) / ಹಸು        

Cow / ಆಕಳು (*)  15000        35500

Sheep (For Each) / ಕುರಿ              

Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*)  10500        11500

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ              

Goat / ಆಡು (*)   11500        12000

Oil Seeds             

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)          

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3501 8149

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)     5091 8120

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)      2359 6539

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 2504 8782

Natte / ನಾಟಿ (*)  4711 8169

Sesamum / ಎಳ್ಳು       

White / ಬಿಳಿ (*)   8400 18000

Mustard / ಸಾಸುವೆ            

Other / ಇತರೆ (*) 7000 8000

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್           

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 2224 8000

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ         

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 4201 6021

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       5469 5770

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     5014 7180

Safflower / ಕುಸುಬೆ            

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)  3599 5001

Gingelly / ಎಳ್ಳು         

Other / ಇತರೆ (*) 12418        12418

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ          

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)   5979 6719

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ         

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*)      3617 3617

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ          

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)       3800 4600

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ         

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)      9300 11000

Small / ಸಣ್ಣ (*)    9600 10200

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*)    8000 8000

Other / ಇತರೆ (*) 4100 8259

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ             

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)    9400 13000

Other                   

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ       

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)  12000        16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)    7000 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 12000        12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  10000        21000

Other / ಇತರೆ (*) 18000        18000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ           

Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3000 3800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)       2500 4900

Unde / ಉಂಡೆ (*) 3400 3800

Yellow / ಹಳದಿ (*)       3140 3430

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3100 3400

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3545 3600

Other / ಇತರೆ (*) 2150 3330

Tender Coconut / ಎಳನೀರು        

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)     6000 25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)       

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)    1800 2500

Plantation Crops         

Arecanut / ಅಡಿಕೆ       

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)   6099 20000

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)     21799        35199

Api / ಅಪಿ (*)       44629        55965

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)       26009        36899

Coca / ಕೋಕ (*)  12500        31899

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)   20699        53199

Saraku / ಸರಕು (*)       46569        82305

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)      17000        35298

Pudi / ಪುಡಿ (*)    8333 15000

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)     36609        44612

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 26809        31089

Rashi / ರಾಶಿ (*)   28569        50009

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)    11099        19629

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)       22500        40000

EDI / ಈಡಿ (*)      36009        46599

Kole / ಕೋಲೆ (*)  1199 28989

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)     40000        54500

Chali / ಚಾಲಿ (*)   4191 41039

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)  32119        40000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)     34809        49500

Other / ಇತರೆ (*) 9000 50000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ             

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       7000 14000

Pulses                  

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು           

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)     2672 6000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)   2039 12201

Other / ಇತರೆ (*) 4560 6509

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು            

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)   3019 10450

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು           

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)   1870 10200

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*)      7327 7642

Green Peas / ಬಟಾಣಿ          

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 3500 10000

Avare / ಅವರೆ            

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 4101 11500

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ           

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3739 7029

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)              

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)    10809        10819

Moath / ಮೋತ್         

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)   8800 9000

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು         

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)       4700 7600

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ        

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)      8000 12000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ       

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)     5000 6800

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ       

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)   7800 13100

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ              

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)  7000 11000

Tur / ತೊಗರಿ             

Tur / ತೊಗರಿ (*)  2399 7900

White / ಬಿಳಿ (*)   6009 7409

Red / ಕೆಂಪು (*)    4005 7832

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು         

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)       2172 8400

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್             

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)      7800 8100

Spices                  

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ          

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)       3000 6000

Other / ಇತರೆ (*) 4000 5000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ          

Other / ಇತರೆ (*) 20800        31800

Pepper / ಮೆಣಸು       

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 35000        48699

Other / ಇತರೆ (*) 30000        55000

Turmeric / ಅರಿಶಿನ             

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8500 13500

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್       

Other / ಇತರೆ (*) 9560 9624

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ         

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)       8800 9800

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)           

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 7272 15000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ          

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)     31500        55000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*)  55779        59963

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)    16511        38111

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1086 53333

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 28000        32000

Vegetables         

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ         

Bangalore Small / ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ (*)    700   1000

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)     850   1750

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       200   2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)      300   2500

Puna / ಪೂನ (*)  500   1600

Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 300   1500

Other / ಇತರೆ (*) 1300 1923

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ             

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       900   3000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)   1000 2400

Other / ಇತರೆ (*) 1500 2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು             

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       400   1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)  800   2500

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ           

Round / ರೌಂಡ್ (*)      400   600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 300   1500

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 400   2600

Other / ಇತರೆ (*) 200   1527

Coriander / ಧನಿಯಾ          

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       6000 13400

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ        

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2000 3300

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)     400   5600

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ         

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)      200   3500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ         

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)     200   4000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ         

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 15     2500

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ             

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)   1000 4500

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1800 3000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ        

Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)     1500 4500

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ          

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)       800   6000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ          

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)       2000 6000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು          

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)     1000 2800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್        

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*)   2379 2379

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)     500   5000

Others / ಇತರೆ (*)       1500 2500

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು        

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)     200   2500

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ        

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)       1000 4000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ         

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)      1000 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್          

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)   300   2500

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ          

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)       900   2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ              

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)   400   3000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ            

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)  1800 4500

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ          

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 200   2083

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ           

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)       1800 4000

Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್        

Other / ಇತರೆ (*) 1900 1900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1600 18000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ           

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)  2000 7000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ       

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)    2800 3700

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ              

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)    4000 13500

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ          

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)       1500 2500

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ           

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 3800 4200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ             

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)    200   1100

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ       

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)    2300 3300

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ           

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 600   1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು          

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)       600   2500

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ         

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)    2083 3500

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು          

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)       500   5400

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ         

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)      1500 3800

line decor

Version 1.0(Rel.0105)

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು 1024x768 ಸಾಂದ್ರವಿರುವ ದಶ೯ಕದ ಮೂಲಕ IE 5.0 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ IE ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Submit       ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು 9393156

         

DISCLAIMER @ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ಫೋರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿಕಾರರು

line decor

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ದರ ವಿವರ.. ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಧಾನ್ಯದ ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ 

Published On: 15 February 2023, 12:59 PM English Summary: Wednesday market price details of vegetables and grains are as follows

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.