1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ: 1,12,400 ಸಂಬಳ

Kalmesh T
Kalmesh T
Recruitment in Department of Agriculture : 1,12,400 Salary

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳು, ಕೃಷಿ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 7(ಏಳು) ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ( Junior Translator ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್/ಹೀರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ (ರೂ.35,400-1,12,400), ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆ, ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ', ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್, ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ LEVEL-6 ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್‌ಗಳ ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು PHMF ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಯೋಗ (ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ) ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

ಇದನ್ನು ಓದಿರಿ: PM ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ದುರ್ಬಳಕೆ! ಅನರ್ಹ ರೈತರ ಪತ್ತೆಗೆ Artificial Intelligence ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ನೇಮಕಾತಿಯ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ LEVEL- 5 (Rs.29200-92300) ವೇತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ  ಕಲಿತಿರಬೇಕು

(ii) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ; ಅಥವಾ

(iii) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ; ಅಥವಾ

(iv) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ; ಅಥವಾ

(v) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಚುನಾಯಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರವು ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ; ಮತ್ತು

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ 200 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಗೋಧಿ..ಕಾರಣವೇನು..?

(vi) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದ. ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ

ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯು (ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದಂದು ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಜೈಪುರ, ಗುರ್ಗಾಂವ್, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ, ಭೋಪಾಲ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ನಾಗ್ಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು (08) ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ

ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬಹುದಾದ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ, ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ (ತ್ರಿವಳಿಯಲ್ಲಿ) (ಅನುಬಂಧ-I) ತಲುಪಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ (CA-III), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.527-A, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ”.

Big Announce! ರೈತರ income ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 100 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು CM ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ Big GIft, ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ

Published On: 05 April 2022, 11:42 AM English Summary: Recruitment in Department of Agriculture : 1,12,400 Salary

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.