1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ: ಔಷಧಿ, ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ

Hitesh
Hitesh
Rare disease: Duty exemption for purchase of medicine, equipment

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನೂ ಇಳಿಸಿದೆ.   

ಎಲ್ಲಾ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಮದು ಮಾಡಿದ

ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.  

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ರೋಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಮದುದಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧಗಳು/ಔಷಧಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10% ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು 5% ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಥವಾ ಡುಚೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ

ಬಳಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

Rare disease: Duty exemption for purchase of medicine, equipment

ಇದೀಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಥವಾ ಡುಚೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ,

ಇತರ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ಹಲವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

ಈ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 10 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗುವಿಗೆ,

ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಗಣನೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪೆಂಬ್ರೊಲಿಜುಮಾಬ್ (ಕೀಟ್ರುಡಾ) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ

10 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಗುವಿಗೆ, ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ವರ್ಗದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ವೆಚ್ಚ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದರೂ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

ಈ ರೀತಿ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಕೆಲವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಣನೀಯ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. 

Published On: 30 March 2023, 11:17 AM English Summary: Rare disease: Duty exemption for purchase of medicine, equipment

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.