1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಧಾನ್ಯದವರೆಗೆ ಸೋಮವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ವಿವರ

Hitesh
Hitesh
Monday market price details from vegetables to grains

ನಿತ್ಯವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಸೋಮವಾರದ ಶುಭಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಬಲೂನ್‌ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ: ವರದಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು

(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets Reported For  20/02/2023 :  4

ಹುಟ್ಟುವಳಿ   ಕನಿಷ್ಠ ದರ   ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals                

Wheat / ಗೋಧಿ

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*)

2281 2281

Sona / ಸೋನ (*)

2200 3600

Red / ಕೆಂಪು (*)

1979 3300

White / ಬಿಳಿ (*)

1857 4212

Jawari / ಜವರಿ (*)

2382 2392

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

3385 3900

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)

3600 3800

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*)

2350 2350

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)

2800 3250

Paddy / ಭತ್ತ

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)

1709 2747

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*)

2080 2080

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)

2149 2566

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*)

1839 1839

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)

2040 2100

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)

2380 3000

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭಿನಂದನೆ

2067 2393

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)

2300 2660

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)

2624 2843

Rice / ಅಕ್ಕಿ

Coarse / ದಪ್ಪ (*)

1900 3800

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)

4400 6000

Fine / ಉತ್ತಮ (*)

3500 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)

2800 4800

I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)

3500 4250

Basumathi / ಬಾಸುಮತಿ (*)

3600 5200

Sona / ಸೋನ (*)

4500 5600

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)

2100 2950

Hansa / ಹಂಸ (*)

2200 2300

Other / ಇತರೆ (*)

2170 4800

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*)

1800 2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

1311 2700

Yellow / ಹಳದಿ (*)

1956 2181

Jowar / ಜೋಳ

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)

1244 5425

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

3000 3000

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*)

1919 1919

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)

1750 1750

Bajra / ಸಜ್ಜೆ

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)

1696 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

2000 2000

Other / ಇತರೆ (*)

2470 2470

Ragi / ರಾಗಿ

Fine / ಉತ್ತಮ (*)

2001 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

1650 2850

Red / ಕೆಂಪು (*)

2500 3500

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)

2525 2525

Navane / ನವಣೆ

Other / ಇತರೆ (*)

3000 3600

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*)

4266 4266

Dry Fruits            

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)

1000 20100

Fibre Crops                   

Cotton / ಹತ್ತಿ

BANNI / ಬನಿ (*)

4065 8401

HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*)

7200 8100

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)

3609 8733

(*)

5189 8699

Lint / ಅರಳೆ

Others / ಇತರೆ (*)

9000 10200

Flowers               

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ

Other / ಇತರೆ (*)

9500 12000

Forest Products           

Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)

4800 12600

Other / ಇತರೆ (*)

5251 7382

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)

1220 1880

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು

         

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)

1400 19001

Fruits                   

Apple / ಸೇಬು

Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)

7000 9000

Apple / ಸೇಬು (*)

2000 14000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)

1800 6500

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)

2200 4500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)

1000 2200

Banana - Ripe / ಬನಾನ ರೈಪ್ (*)

3500 5620

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)

600   2700

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)

1000 5400

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)

700   2100

Other / ಇತರೆ (*)

1517 1517

Pine Apple / ಅನಾನಸ್

         

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)

1000 5500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ

Black / ಕಪ್ಪು (*)

1800 12000

Green / ಹಸಿರು (*)

2000 4000

White / ಬಿಳಿ (*)

4000 6000

Other / ಇತರೆ (*)

3000 4000

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ

Sapota / ಸಪೋಟ (*)

2000 6000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)

1000 3500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)

500   1500

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)

1800 7000

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು

         

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*)

1000 1540

Karbuja / ಕರಬೂಜ

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*)

1500 5000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)

1000 16000

Live Stock/Poultry                 

Sheep (For Each) / ಕುರಿ

Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*)

2400 6800

Sheep Large / ಕುರಿ ದೊಡ್ಡದು (*)

5500 20000

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ

Goat / ಆಡು (*)

3000 17000

Oil Seeds             

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*)

5909 8112

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)

4001 8096

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)

4039 6559

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*)

2001 8801

Natte / ನಾಟಿ (*)

4169 8169

Sesamum / ಎಳ್ಳು

White / ಬಿಳಿ (*)

9600 18000

Mustard / ಸಾಸುವೆ

Other / ಇತರೆ (*)

4819 8000

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*)

2009 8000

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*)

4500 6100

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

5210 5780

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)

5014 7180

Safflower / ಕುಸುಬೆ

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)

2059 5109

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)

5979 6719

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ

         

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*)

3778 3778

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)

3800 4600

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)

10000        11200

Ball / ಬಾಲ್ (*)

10400        10600

Other / ಇತರೆ (*)

8200 8200

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)

10000        13000

Other                   

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*)

8500 17500

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)

12000        16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)

1336 25000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)

10000        19000

Other / ಇತರೆ (*)

9000 9000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ

Achhu / ಅಚ್ಚು (*)

3200 5555

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)

2500 4900

Unde / ಉಂಡೆ (*)

3400 3850

Yellow / ಹಳದಿ (*)

3150 3500

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*)

3100 3450

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*)

3200 3725

Other / ಇತರೆ (*)

2200 3800

Tender Coconut / ಎಳನೀರು

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)

6000 25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)

1400 1400

Plantation Crops         

Arecanut / ಅಡಿಕೆ

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)

5099 19269

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)

18599        33299

Api / ಅಪಿ (*)

44629        59369

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)

20899        36999

Coca / ಕೋಕ (*)

12500        32299

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)

34899        53400

Saraku / ಸರಕು (*)

47569        80003

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)

17000        33099

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)

36309        44929

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)

27899        31599

Rashi / ರಾಶಿ (*)

33199        50469

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)

11509        19829

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)

22500        40000

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)

40000        54500

Chali / ಚಾಲಿ (*)

28099        40601

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)

31099        37500

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)

35799        49500

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

4000 9000

Pulses                  

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)

2525 12350

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)

2060 6000

Other / ಇತರೆ (*)

4580 6757

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)

2509 10000

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)

5625 10200

Green Peas / ಬಟಾಣಿ

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)

4800 10000

Avare / ಅವರೆ

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*)

5225 11500

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*)

5215 7510

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)

4630 10804

Moath / ಮೋತ್

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)

8800 9000

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)

3572 7600

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)

8000 12495

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)

590   6800

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)

7800 13100

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)

8000 11000

Tur / ತೊಗರಿ

Tur / ತೊಗರಿ (*)

1272 8200

White / ಬಿಳಿ (*)

6605 7721

Red / ಕೆಂಪು (*)

4125 8125

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)

3059 8400

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)

7800 8100

Spices                  

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)

800   6000

Other / ಇತರೆ (*)

4500 8000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Other / ಇತರೆ (*)

4899 22669

Pepper / ಮೆಣಸು

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*)

35000        52616

Other / ಇತರೆ (*)

30000        48555

Turmeric / ಅರಿಶಿನ

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*)

8500 13500

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್

Other / ಇತರೆ (*)

8111 9623

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)

6500 11500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*)

5585 15000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)

31500        55000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*)

57763        58700

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)

2649 44211

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

1086 50555

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*)

28000        32000

Other / ಇತರೆ (*)

7551 9828

Vegetables         

Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*)

1900 1900

Bangalore Small / ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ (*)

400   600

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)

800   1200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

200   2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)

300   2500

Puna / ಪೂನ (*)

500   1500

Telagi / ತೆಲಗಿ (*)

200   1100

Other / ಇತರೆ (*)

920   2100

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*)

1600 1600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

800   3500

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)

64     3000

Other / ಇತರೆ (*)

1450 2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

400   1500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)

200   3000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ

Round / ರೌಂಡ್ (*)

400   600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*)

600   1000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*)

600   2000

Other / ಇತರೆ (*)

600   1000

Coriander / ಧನಿಯಾ

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)

6000 13500

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)

2000 3000

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)

300   3500

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)

1500 3500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ

         

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)

500   1800

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*)

10     1200

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)

1000 5000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)

1800 3500

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ

Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)

2300 6500

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)

1800 6000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)

800   6000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)

1000 2800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)

600   4000

Others / ಇತರೆ (*)

1500 2500

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)

200   2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)

1500 4000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)

1000 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)

500   3000

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)

800   1000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)

400   4500

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)

1200 4500

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*)

300   1500

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)

1800 4000

Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್

Other / ಇತರೆ (*)

4000 4000

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)

800   4500

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)

1800 7000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)

2800 3600

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)

5800 15800

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)

1500 2500

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*)

5800 5800

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)

200   1000

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)

2200 3500

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*)

800   1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು

         

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)

800   3000

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ

         

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)

2300 3500

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

         

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)

500   5400

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ

         

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)

3000 3800

150 ಅಪರೂಪದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ Seed Bank ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಲಹರಿಬಾಯಿ 

Published On: 20 February 2023, 11:02 AM English Summary: Monday market price details from vegetables to grains

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.