1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗೆ ರೂ. 500 ಕೋಟಿ ನೆರವು!

Kalmesh T
Kalmesh T
Assistance to Pharma Industries for Common Facilities Scheme with outlay of Rs. 500 crores

ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (SPI) ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ₹ 500 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು FY 2021-2022 ರಿಂದ FY 2025-26 ವರೆಗೆ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಉಪ-ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ- (i) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಫಾರ್ಮಾ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ (ಎಪಿಐಸಿಎಫ್) ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ; 

(ii) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಾರ್ಮಾ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಯ (ಪಿಟಿಯುಎಎಸ್) ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು

(iii) ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಪಿಡಿಎಸ್) ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಅಧ್ಯಯನ, ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು , ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ಉಪ ಯೋಜನೆ API-CF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರ. ಒಟ್ಟು 8 MSME ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ / ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 

ಎಂಟು ಆಯ್ದ MSME ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ MSME ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಅಂದಾಜು. ₹ 54.73 ಕೋಟಿ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

2023 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕದಂತೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ API-CF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ MSME ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ 'ತತ್ವ' ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಔಷಧೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ-ಯೋಜನೆಯ API-CF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 20 ಕೋಟಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, MSME ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು (MSE-CDP) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ CFC ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ (GoI) ಅನುದಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹ 20 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ₹ 30 ಕೋಟಿ. ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹ 30 ಕೋಟಿಯು ಫಾರ್ಮಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. MSE-CDP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ CFC ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ:

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Published On: 13 March 2023, 06:29 PM English Summary: Assistance to Pharma Industries for Common Facilities Scheme with outlay of Rs. 500 crores

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.