1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ!

Maltesh
Maltesh
Is yellow watermelon good to eat?

Yellow Watermelon : ಇದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ, ಹಣ್ಣು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಹೌದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸವಿಯಲೇಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ರೈತರು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೃಷಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ, ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ ಹಳದಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಒಳಭಾಗದ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಣ್ಣವು ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ. ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರುಚಿಯು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published On: 06 July 2023, 04:13 PM English Summary: Is yellow watermelon good to eat?

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.