ಜಾನುವಾರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ " ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ " ಆರಂಭ

Maltesh
Maltesh
Launch of first ever "Credit Guarantee Scheme" for Livestock Sector

ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಜಾನುವಾರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ " ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ " ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಾರ ಮುಕ್ತ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ.

ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಗಮ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಶೇ.3 ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ, ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90ರ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಎಎಚ್ಐಡಿಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಸಾಲ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಮೇಲಾಧಾರ ಭದ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲದ ಸುಗಮ ಹರಿವಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಡಿಎಎಚ್ ಡಿ 750.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ, ಇದು ಅರ್ಹ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಶೇ.25ರ ವರೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯ ಜಾನುವಾರು ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಅರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೇಲಾಧಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಸಾಲದಾತನು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪಡೆದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಫ್ ಪಿಒಗಳು) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಕಂಪನಿಗಳು (i) ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 15000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ "ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ" (ಎಎಚ್ಐಡಿಎಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

(iii) ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕ, (iv) ತಳಿ ಸುಧಾರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಳಿ ಗುಣೀಕರಣ ಫಾರ್ಮ್ (v) ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತು (vi) ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

750.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಎಚ್ ಐಡಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಎಚ್ ಐಡಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಖಾತರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಡಿಎಎಚ್ ಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಬಸನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.

Published On: 21 July 2023, 11:32 AM English Summary: Launch of first ever "Credit Guarantee Scheme" for Livestock Sector

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.