1. ಇತರೆ

Market Price ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಗುರುವಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ ?

Hitesh
Hitesh
Do you know the market price of vegetables and grains on Thursday?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಸೋನಾ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ ಸೋನ ಹಾಗೂ ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು

(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

Markets  

ಹುಟ್ಟುವಳಿ   ಕನಿಷ್ಠ ದರ   ಗರಿಷ್ಠ ದರ

Cereals                

Wheat / ಗೋಧಿ         

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*) 2901 2901

Gold-Silver Price Today ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ!

Sona / ಸೋನ (*) 2200 3600

Red / ಕೆಂಪು (*)    2200 3300

White / ಬಿಳಿ (*)   1857 3557

Jawari / ಜವರಿ (*) 2575 2831

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       3700 3900

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)       2800 3800

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*) 2350 2350

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)       2800 3100

Paddy / ಭತ್ತ             

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)         1312 1312

Paddy Sona / ಭತ್ತ ಸೋನ (*) 2080 2080

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*) 1449 2549

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*)   1839 1839

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)  2040 2250

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)     2500 3067

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)  1907 2555

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)     2300 2427

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)     2747 2833

Rice / ಅಕ್ಕಿ        

Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900 3800

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)    4400          6000

Fine / ಉತ್ತಮ (*) 3500 6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  2800 4800

I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)         3500 4250

Sona / ಸೋನ (*) 4500 5600

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*)      2100 2900

Hansa / ಹಂಸ (*) 2200 2300

Other / ಇತರೆ (*) 2320 4800

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ           

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*) 1510 2600

Petrol Price Today ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ!  

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1665 2700

Yellow / ಹಳದಿ (*)       1944 2181

Jowar / ಜೋಳ          

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)     1519 5289

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       2156 3500

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*)  1801 2450

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     1750 1750

Bajra / ಸಜ್ಜೆ       

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2171 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1871 2600

Ragi / ರಾಗಿ       

Fine / ಉತ್ತಮ (*) 2001 3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1650 3000

Red / ಕೆಂಪು (*)    2500 3500

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2525 2525

Navane / ನವಣೆ         

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*) 2726 3270

Other / ಇತರೆ (*) 3000 3600

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ            

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*)       4041 4285

Dry Fruits            

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ        

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)     1000 55000

Fibre Crops                   

Cotton / ಹತ್ತಿ            

BANNI / ಬನಿ (*)  2000 8681

HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*)  7300 8100

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)  1500 8685

(*)     1800 8689

Forest Products           

Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ        

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  4800 12600

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ             

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*)   1280 1880

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು              

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)    1666 20500

Fruits                   

Apple / ಸೇಬು           

Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)    7000 9000

Apple / ಸೇಬು (*) 2000 15000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ          

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)      1800 7000

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು           

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  2200 4500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)       1000 2200

ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ದೇಶದ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಸಂಘ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ 

Do you know the market price of vegetables and grains on Thursday?

Banana - Ripe / ಬನಾನ ರೈಪ್ (*)   3500 5620

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)   600   2700

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)  1000 6200

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)   700   2100

Pine Apple / ಅನಾನಸ್       

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)     1200 5000

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ          

Black / ಕಪ್ಪು (*)   10000        12000

Green / ಹಸಿರು (*)       2000 4000

White / ಬಿಳಿ (*)   4500 6500

Other / ಇತರೆ (*) 3000 3600

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ        

Sapota / ಸಪೋಟ (*)    1000 6000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ             

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)   1000 3500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ             

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)  700   2000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ       

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*)     3500 7500

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು             

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*) 1000 1540

Karbuja / ಕರಬೂಜ             

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*) 1600 5000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ            

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)  1000 16000

Live Stock/Poultry                 

Cow (For Each) / ಹಸು        

Cow / ಆಕಳು (*)  15000        35500

Sheep (For Each) / ಕುರಿ              

Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*)  2400 11500

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ              

Goat / ಆಡು (*)   3000 12000

Oil Seeds             

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)          

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*) 3501 8192

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)     5272 8142

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)      4098 6660

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*) 2504 8852

Natte / ನಾಟಿ (*)  4711 8169

Sesamum / ಎಳ್ಳು       

White / ಬಿಳಿ (*)   9000 18000

Mustard / ಸಾಸುವೆ            

Other / ಇತರೆ (*) 7000 8000

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್           

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*) 3670 8000

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ         

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*) 4525 6021

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       5469 5770

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     5014 7180

Safflower / ಕುಸುಬೆ            

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)  3599 5001

Gingelly / ಎಳ್ಳು         

Other / ಇತರೆ (*) 12418        12418

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ          

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*)   5979 6719

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ         

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*)      3617 3617

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ          

Neem Seed / ಬೇವಿನ ಬೀಜ (*)       3800 4600

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ         

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)      10300        11200

Ball / ಬಾಲ್ (*)    9900 10100

Other / ಇತರೆ (*) 4100 8250

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ             

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)    12000        13000

Other                   

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ       

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)  12000        16000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)    8000 25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 12000        12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)  10000        21000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ           

Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3000 3650

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)       2500 4900

Unde / ಉಂಡೆ (*) 3400 3800

Yellow / ಹಳದಿ (*)       3250 3460

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*) 3200 3500

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3545 3600

Other / ಇತರೆ (*) 2200 3300

Tender Coconut / ಎಳನೀರು        

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)     6000 25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)       

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)    1400 2500

Plantation Crops         

Arecanut / ಅಡಿಕೆ       

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)   6099 20000

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)     22899        34299

Api / ಅಪಿ (*)       44629        55379

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)       26399        36899

Coca / ಕೋಕ (*)  12500        31319

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)   24691        53199

Saraku / ಸರಕು (*)       48566        82305

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*)      17009        35298

Pudi / ಪುಡಿ (*)    8333 15000

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*)     36899        44699

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*) 27019        31869

Rashi / ರಾಶಿ (*)   28569        50100

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)    11509        19870

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)       22500        40000

EDI / ಈಡಿ (*)      36009        46599

Kole / ಕೋಲೆ (*)  1199 28989

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)     40000        54500

Chali / ಚಾಲಿ (*)   4191 40808

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)  30889        40000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*)     36089        49500

Other / ಇತರೆ (*) 9000 50000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ             

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       7000 14000

Pulses                  

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು           

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)     2009 6000

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*)   3450 12201

Other / ಇತರೆ (*) 4511 6550

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು            

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)   3900 9500

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು           

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)   1870 10200

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*)      7327 7642

Green Peas / ಬಟಾಣಿ          

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*) 4800 10000

Avare / ಅವರೆ            

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*) 4101 11500

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ           

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*) 3739 7050

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)              

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)    10409        10409

Moath / ಮೋತ್         

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)   8800 9000

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು         

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)       4700 7600

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ        

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*)      8000 12495

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ       

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)     5900 6800

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ       

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)   7800 13100

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ              

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*)  7000 11000

Tur / ತೊಗರಿ             

Tur / ತೊಗರಿ (*)  2699 7989

White / ಬಿಳಿ (*)   7173 7721

Red / ಕೆಂಪು (*)    4229 7922

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು         

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)       2009 8400

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್             

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)      7800 8100

Spices                  

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ          

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)       3000 6000

Other / ಇತರೆ (*) 4000 5000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ          

Other / ಇತರೆ (*) 20800        31800

Pepper / ಮೆಣಸು       

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*) 35000        48709

Other / ಇತರೆ (*) 30000        55000

Turmeric / ಅರಿಶಿನ             

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*) 8500 13500

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್       

Other / ಇತರೆ (*) 8712 9644

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ         

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)       6500 11500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)           

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*) 7272 15000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ          

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)     31500        55000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*)  55779        59963

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)    2099 58155

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       1086 50290

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*) 28000        32000

Vegetables         

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ         

Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*)      1900 1900

Bangalore Small / ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ (*)    400   600

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)     800   1200

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       200   2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)      300   2500

Puna / ಪೂನ (*)  500   1600

Telagi / ತೆಲಗಿ (*) 300   1100

Other / ಇತರೆ (*) 1938 1938

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ             

Chandramukhi / ಚಂದ್ರಮುಖಿ (*)    1600 1600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       900   3000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)   1000 3000

Other / ಇತರೆ (*) 1600 2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು             

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       400   1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)  1000 2500

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ           

Round / ರೌಂಡ್ (*)      600   800

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*) 400   2000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*) 400   2000

Other / ಇತರೆ (*) 300   810

Coriander / ಧನಿಯಾ          

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)       6000 13400

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ        

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)     2000 3000

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)     400   3000

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ         

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)      1500 3500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ         

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)     500   2000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ         

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*) 10     1400

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ             

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)   1000 4000

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1800 3000

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ        

Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)     1500 4500

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ          

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)       1400 6000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ          

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)       2000 6000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು          

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)     1000 2400

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್        

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)     500   4000

Others / ಇತರೆ (*)       1500 2500

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು        

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*)     200   2500

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ        

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)       2000 4000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ         

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)      1000 2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್          

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)   400   4000

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ          

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)       1300 2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ              

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)   400   3000

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ            

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)  1600 4500

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ          

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*) 400   3300

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ           

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)       1800 4000

Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್        

Other / ಇತರೆ (*) 4000 4000

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*) 1000 18000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ           

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)  1800 4000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ       

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)    2800 3800

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ              

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)    5800 14500

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ          

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)       1500 2500

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ           

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*) 3800 4200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ             

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)    200   1100

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ       

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)    2000 3200

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ           

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*) 700   1600

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು          

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)       600   3000

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ         

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)    2100 3400

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು          

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)       900   5400

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ         

(ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: https://www.krishimaratavahini.kar.nic.in)

(ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಟ ಮಂಡಳಿ)  

Published On: 16 February 2023, 11:58 AM English Summary: Do you know the market price of vegetables and grains on Thursday?

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.