1. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ANIMAL HUSBANDRY ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ! ಹೇಗೆ?

Ashok Jotawar
Ashok Jotawar
Animal Husbandry

PASHU BHAGYA

ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೇ ನಮಗೆ ಈ PASHU BHAGYA ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ.

ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶು ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಹಿವಾಟು ಇರಬೇಕು.

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು PASHU BHAGYA ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಶು ಭಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಯಬಹುದು?

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳು ರದ್ದಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ.

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ?

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

;

3.ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

 1. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರೈತ ಐಡಿ (ಎಫ್‌ಐಡಿ) ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು FRUITS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 1. ನಾನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರೈತ ಐಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ FRUITS FARMER ID ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

;
 1. FRUITS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದು?

http://fruits.karnataka.gov.in/

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಣ್ಣುಗಳ ರೈತ ಐಡಿ ಏಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ?

ನೀವು FRUITS ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು FARMER ID ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ FRUITS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ

 

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು?

ನೀವು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

 1. ಪಶು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?

ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ತಾಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ:

PM KISAN FUNDS ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ! 60.30 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ?

ONION PRICE? ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ 3,000ರೂ. ದಾಟಿದೆ!

Share your comments

Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription
Krishi Jagran Kannada Subscription

CopyRight - 2022 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.