1. ಸುದ್ದಿಗಳು

2023-24 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ

Maltesh
Maltesh

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವುರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ

97 CIL ನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು 23-24 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (ಬಿಟಿ) ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಎಲ್ಗೆ 780 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (ಎಂಟಿ) ಗುರಿ, 75 ಎಂಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿಗಳಿಗೆ 162 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. CIL ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 290 ಗಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ 97 ಗಣಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು MT ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ 97 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಗೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಅರಣ್ಯ ತೆರವು, ಪರಿಸರ ತೆರವು, ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 97 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳ ಪೈಕಿ 56 ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕೇವಲ 41 ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ 61 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು.

2021-22ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಎಲ್ 622 MT ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2022-23ವರ್ಷಕ್ಕೆ 16% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದುವರೆಗೆ 513 MT ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಐಎಲ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 700 MT ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 2023-24ವರ್ಷಕ್ಕೆ 780 MT ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳ ಸಂಚಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕ 3.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MTPA) ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೀಸಲು 156.57 MT ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ  ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 408 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 550 ಕೋಟಿ. ಇದರಿಂದ 5000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 89 MTPA ಯ ಸಂಚಿತ PRC ಯೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 48 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶಗಳು

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (MoC) ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಅವರಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ದಾರರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು.

Published On: 18 January 2023, 04:22 PM English Summary: Targets One Billion Ton coal Production in 2023-24

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.