1. ಸುದ್ದಿಗಳು

Minimum Wage: ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೆರಿಯೆಬಲ್‌ DA ಪರಿಷ್ಕರಣೆ! ಏ.1ರಿಂದ ಜಾರಿ..

Kalmesh T
Kalmesh T
Minimum Wage: Variable DA revision every 6 months! Implemented from A.1.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನದ ಮೂಲ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ (VDA) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1 ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

Gold Price Hike : ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ..

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಅಂಶವಾಗಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನದ ಮೂಲ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ (VDA) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1 ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

PM Kisan 14th Installment release: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ 14ನೇ ಕಂತಿನ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವೇತನಗಳ ಸಂಹಿತೆ, 2019 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಅಂಶಗಳು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

(i) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದ ದರದಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಮೂಲ ದರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಜೀವನದ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ; ಅಥವಾ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಅಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ರಮ

(ii) ಜೀವನ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ವೇತನದ ಮೂಲ ದರ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಗದು ಮೌಲ್ಯ, ಹಾಗೆ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅಥವಾ

(iii) ಮೂಲಭೂತ ದರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಗದು ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದರ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರಗಳು ಒಂದು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮೂಲ ದರಗಳ ಮೇಲಿನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ (VDA) ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 01.10.2022 ರಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. 

Published On: 21 March 2023, 05:04 PM English Summary: Minimum Wage: Variable DA revision every 6 months! Implemented from A.1. (1)

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.