1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ಚಿಕೋರಿ - ಉಪಕಾರಿಯಾ? ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾ?


ಚಿಕೋರಿ - ಉಪಕಾರಿಯಾ? ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾ?

ನಿದ್ರೆಯಿ0ದ ಮು0ಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒ0ದೊ0ದು ಚಟ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿ0ತ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಒ0ದು ದಮ್ ಎಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮು0ದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒ0ದು ಲೋಟ ಸ್ಟ್ರಾ0ಗ್ ಕಾಫೀ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒ0ದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೆಲವರಿಗೆ ...... ಹೀಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ0ತೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ0ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಆದರೆ, ಮು0ಜಾನೆಯ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಕಾಫಿ ಗೆ ಚಿಕೋರಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಚಿಕೋರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ0ತೆ, ಹೌದಾ? ಚಿಕೋರಿ ಸೆವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತ0ತೆ, ಹೌದಾ? ಚಿಕೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ , ಗಮನಿಸಿ:

ಚಿಕೋರಿಯ ಸಸ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ‘ಸಿಕೋರಿಅಮ್ ಇನ್‍ಟೈಬಸ್’, ಮೂಲ0ಗಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒ0ದು ಬೇರು; ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಯೂರೊಪ್ , ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1960 ರಿ0ದ ಈಚೆಗೆ, ಬಹುಶ: ಹಸಿರು ಕ್ರಾ0ತಿಯ ನ0ತರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತಪುರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬೆಳೆಗೆ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಬೀಜಗಳಿ0ದ ಇದರ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧ್ಯ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಚಿಕೊರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂವುಗಳು ಆಕಾಶ-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯದ ಕಾ0ಡ ಭೂಮಿಯಿ0ದ ಸುಮಾರು ಒ0ದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ (ಗ್ರೀನ್ ಸಾಲಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ)- ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ !

ಚಿಕೋರಿ ಬೇರನ್ನು ತೊಳೆದು, ಪಕಳಿಸಿ, ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನ0ತರ ಕ0ದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹುರಿದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹು ಪುರಾತನವಾದ ಪದ್ದತಿ. ಚಿಕೋರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿ0ದ ಕಾಫಿ ಒದಗುತ್ತೆ, ಮಧುರ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ ನಾ0ದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯಿ0ದ ಸೇವಿಸುವ ಕಾಫಿಯ ಒಗರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕೋರಿ0iÉುೀ ಒಗರಿಗೆ ಕಾರಣವೆ0ಬ ಸ0ಶಯಗಳು, ಗೊ0ದಲಗಳಿವೆ. ಚಿಕೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇರದ ಕಾರಣ ಇದರ ಬೆರೆಸುವಿಕೆಯಿ0ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಫೀನ್ ಅ0ಶ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿಯಿ0ದಲೇ ಕಷಾಯವನ್ನು (ಚಹಾ/ಕಾಫೀ) ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು0ಟು.

ಚಿಕೋರಿ ಕೇವಲ ಕಾಫಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚಹಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿ0ದೇಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ!

ಚಿಕೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒ0ದು ರೀತಿಯ ನ0ಜಿನ ಅ0ಶದಿ0ದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಾವಲ0ಬಿ ಹುಳುಗಳ ಹತೋಟಿ (ಆ0ಟಿ ಹೆಲ್ಮಿ0ಟಿಕ್) ಸಾಧ್ಯವೆ0ಬ ಮಾಹಿತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ; ಬಿಸಿಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಬೆಳೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊ0ದಿರುತ್ತೆ; ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯಿ0ದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೊಗ್ಯದ ಮೆಲೆ ಉ0ಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆ0ದರೆ, ಚಿಕೋರಿಯಿ0ದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ದತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಯಕೃತ್ ಹಾಗು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ತೀವ್ರಗತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ; ಸ0ಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ; ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಿಕೋರಿ ಪಚನ ಕ್ರಿ0iÉುಯ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿಯೂ ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಕವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕೋರಿಗೆ ದೆಹದಲ್ಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕು0ಠಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ0ಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಸ0ಶಯಗಳಿಗೆ, ಗೊ0ದಲಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅನಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಕೆ ಇತಿ-ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೇ?

ರಾಜೀವ್. ಎನ್. ಮಾಗಲ್
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಅ0 ಪೆ ಸ0: 63
ಸಕಲೇಶಪುರ - 573 134
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಚ: 91643 98757
ಇmಚಿiಟ: ಡಿಚಿರಿivmಚಿgಚಿಟ2016@gmಚಿiಟ.ಛಿom


ಚಿಕೋರಿ - ಉಪಕಾರಿಯಾ? ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾ?

ನಿದ್ರೆಯಿ0ದ ಮು0ಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒ0ದೊ0ದು ಚಟ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿ0ತ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಒ0ದು ದಮ್ ಎಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮು0ದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒ0ದು ಲೋಟ ಸ್ಟ್ರಾ0ಗ್ ಕಾಫೀ ಕೈ ಸೇರಬೇಕು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒ0ದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೆಲವರಿಗೆ ...... ಹೀಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ0ತೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ0ತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಆದರೆ, ಮು0ಜಾನೆಯ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಕಾಫಿ ಗೆ ಚಿಕೋರಿ ಬೆರೆಸಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಚಿಕೋರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯ0ತೆ, ಹೌದಾ? ಚಿಕೋರಿ ಸೆವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತ0ತೆ, ಹೌದಾ? ಚಿಕೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ , ಗಮನಿಸಿ:

ಚಿಕೋರಿಯ ಸಸ್ಯದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ‘ಸಿಕೋರಿಅಮ್ ಇನ್‍ಟೈಬಸ್’, ಮೂಲ0ಗಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒ0ದು ಬೇರು; ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಯೂರೊಪ್ , ಅಮೇರಿಕ ಹಾಗು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1960 ರಿ0ದ ಈಚೆಗೆ, ಬಹುಶ: ಹಸಿರು ಕ್ರಾ0ತಿಯ ನ0ತರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತಪುರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬೆಳೆಗೆ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ಬೀಜಗಳಿ0ದ ಇದರ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧ್ಯ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಚಿಕೊರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಹೂವುಗಳು ಆಕಾಶ-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯದ ಕಾ0ಡ ಭೂಮಿಯಿ0ದ ಸುಮಾರು ಒ0ದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೇ ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ (ಗ್ರೀನ್ ಸಾಲಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ)- ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ !

ಚಿಕೋರಿ ಬೇರನ್ನು ತೊಳೆದು, ಪಕಳಿಸಿ, ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನ0ತರ ಕ0ದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹುರಿದು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹು ಪುರಾತನವಾದ ಪದ್ದತಿ. ಚಿಕೋರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿ0ದ ಕಾಫಿ ಒದಗುತ್ತೆ, ಮಧುರ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಿತವ್ಯಯಕ್ಕೆ ನಾ0ದಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯಿ0ದ ಸೇವಿಸುವ ಕಾಫಿಯ ಒಗರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕೋರಿ0iÉುೀ ಒಗರಿಗೆ ಕಾರಣವೆ0ಬ ಸ0ಶಯಗಳು, ಗೊ0ದಲಗಳಿವೆ. ಚಿಕೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇರದ ಕಾರಣ ಇದರ ಬೆರೆಸುವಿಕೆಯಿ0ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಫೀನ್ ಅ0ಶ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿಯಿ0ದಲೇ ಕಷಾಯವನ್ನು (ಚಹಾ/ಕಾಫೀ) ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು0ಟು.

ಚಿಕೋರಿ ಕೇವಲ ಕಾಫಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚಹಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿ0ದೇಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ!

ಚಿಕೋರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒ0ದು ರೀತಿಯ ನ0ಜಿನ ಅ0ಶದಿ0ದ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಾವಲ0ಬಿ ಹುಳುಗಳ ಹತೋಟಿ (ಆ0ಟಿ ಹೆಲ್ಮಿ0ಟಿಕ್) ಸಾಧ್ಯವೆ0ಬ ಮಾಹಿತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ; ಬಿಸಿಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಬೆಳೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊ0ದಿರುತ್ತೆ; ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯಿ0ದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೊಗ್ಯದ ಮೆಲೆ ಉ0ಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆ0ದರೆ, ಚಿಕೋರಿಯಿ0ದ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮಲಬದ್ದತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಯಕೃತ್ ಹಾಗು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ, ತೀವ್ರಗತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ; ಸ0ಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ; ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚಿಕೋರಿ ಪಚನ ಕ್ರಿ0iÉುಯ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿಯೂ ಅಲರ್ಜಿ ವಿರೋಧಕವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕೋರಿಗೆ ದೆಹದಲ್ಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕು0ಠಿತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕೋರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ0ಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಕೋರಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಸ0ಶಯಗಳಿಗೆ, ಗೊ0ದಲಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅನಗತ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಕೆ ಇತಿ-ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೇ?

ರಾಜೀವ್. ಎನ್. ಮಾಗಲ್
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಅ0 ಪೆ ಸ0: 63
ಸಕಲೇಶಪುರ - 573 134
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಚ: 91643 98757
ಇmಚಿiಟ: ಡಿಚಿರಿivmಚಿgಚಿಟ2016@gmಚಿiಟ.ಛಿom

Published On: 25 July 2019, 12:54 PM English Summary: Chicory - Subcarrier? Dangerous?

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.