1. ಸುದ್ದಿಗಳು

BANK OF INDIA! ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ!

Ashok Jotawar
Ashok Jotawar
Bank Of India Is Getting To be shut down!

ಜ.21ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜ.24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಖೆಯ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ನೀವು BANK OF INDIA ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ BANK OF INDIAದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಜನವರಿ 24 ರವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಲಸೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 21ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 24ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಯಾರು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಟಿಎಂ, ಯುಪಿಐ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐವಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಜನವರಿ 21 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವಲಸೆಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಹಗಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಲಸವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಸೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ NEFT ಅಥವಾ RTGS ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ NEFT, RTGS, SWIFT, NACH ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಜನವರಿ 24 ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಾಹಕರು NEFT ಅಥವಾ RTGS ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಲಸೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಟಿಎಂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನವೀಕರಣವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ:

CHILLI FARMING! ಯಾವ ಮೆಣಸು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ?

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2022! ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

Published On: 17 January 2022, 02:20 PM English Summary: Bank Of India Is Getting To be shut down! for Few

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.