1. ಅಗ್ರಿಪಿಡಿಯಾ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

Kalmesh T
Kalmesh T
Krishi Vigyan Kendra and its role in agriculture

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಕೆವಿಕೆಗಳು) ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

KVK ಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 11 ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ATARI) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ICAR) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು 1966-72 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 713 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 498 ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (SAUs) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (CAUs) ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. 63 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ICAR ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 101 NGO ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 38 ಇತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 50 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಲಿಪಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಪಾಪಡ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೀಜ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಗಳು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಕಿಸಾನ್ ಮೇಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ, ಕಿಸಾನ್ ಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಮುಂತಾದ ಇತರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 1. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ
 2. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ದೃಢೀಕರಣ
 3. ಗಡಿನಾಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು
 4. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ
 5. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಒಳಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ರನ್ನರ್
 6. ಯೋಜನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು

KVK - ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆನ್-ಫಾರ್ಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 3. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕೆವಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ!

ಮೊದಲ KVK ಅನ್ನು 1974 ರಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. KVK ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 731 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. KVK ಯೋಜನೆಯು 100% ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಮತ್ತು KVK ಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ICAR ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (NGOs) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

KVK, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (NARS) ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

KVK ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ವಲಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು NARS ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜೊತೆಗೆ, KVK ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ಬೀಜ, ನೆಟ್ಟ ವಸ್ತು, ಜೈವಿಕ ಏಜೆಂಟ್, ಜಾನುವಾರು) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮುಂಚೂಣಿಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆಯ್ದ ಕೃಷಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು KVK ಆದೇಶದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33 ಕೆವಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಚಂದೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಮನಗರ-560065

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ತುಮಕೂರು

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-561 205

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಾಗಲಕೋಟ-587101

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಸೈದಾಪುರ ಫಾರ್ಮ್,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಧಾರವಾಡ 580 005

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ARS ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕನಕಗಿರಿ ರಾವ್

ಗಂಗಾವತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೊಪ್ಪಳ-೫೮೩ ೨೨೭

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ-585101

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಪಿ.ಬಾಕ್ಸ್ ನಂ.18,

PO & ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಿಜಾಪುರ-586101

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ

ಜಿಲ್ಲೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-581401

 

 1. ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ವಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಂಡ್ಯ-571 405

 

 1. ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಪಿ.ಬಿ.ನಂ. 126, ನೇವಿಲ್,

ಜಿಲ್ಲೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577204

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ,

ತಿಪಟೂರು-572202, ಜಿಲ್ಲೆ-. ತುಮಕೂರು

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಉಡುಪಿ-576213

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಬಬ್ಬೂರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹಿರಿಯೂರು,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-572143

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಂಕನಾಡಿ

ಮಂಗಳೂರು, ಜಿಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-575 002

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹರದನಹಳ್ಳಿ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ,

ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.303, ಜಿಲ್ಲೆ. ದಾವಣಗೆರೆ-577 004

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಪಿ.ಬಿ.ನಂ. 24,

ಜಿಲ್ಲೆ. ರಾಯಚೂರು-೫೮೪ ೧೦೧

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಹಗರಿ, ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ-೫೮೩ ೧೩೮

 

 1. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

P.B.No-29, ಚಿಂತಾಮಣಿ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-೫೬೩ ೧೨೫

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಸುತ್ತೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೈಸೂರು-೫೭೧ ೧೨೯

 

 1. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ, ತಾ. ಗೋಕಾಕ್,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೆಳಗಾವಿ-591 224

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಕಂದೈಲ್, ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾಸನ-೫೭೩ ೨೧೭

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ.58,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೀದರ್-585 401

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೂಡಿಗೆರೆ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577132

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಹುಲಕೋಟಿ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಗದಗ-೫೮೨ ೨೦೫

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾವೇರಿ-೫೮೧ ೧೩೫

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೊಡಗು-571213

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಟ್ಟಿಕಿಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ,

ಬೈಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಗ್ರಾಮ- ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ತಾಲೂಕು-ಜೇವರ್ಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆ- ಗುಲ್ಬರ್ಗ

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

-ತಮ್ಕಾ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ,

ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೋಲಾರ

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಬಿಜಾಪುರ

 

 1. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ,

ಜಿಲ್ಲೆ.ಯಾದಗಿರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು? ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

 

Published On: 21 June 2023, 06:00 PM English Summary: Krishi Vigyan Kendra and its role in agriculture

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.