1. ಸುದ್ದಿಗಳು

New INCOME TAX RETURNS! ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

Ashok Jotawar
Ashok Jotawar
New INCOME TAX RETURNS!

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ AIS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ವಂತ್ ಜೈನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಹೊರಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯದ ನಿಜ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆದಾಯವು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಬಂಧನೆಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಖರವಾದ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ಅಥವಾ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಮೆಮೋರಾಂಡಂನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞ ಬಲ್ವಂತ್ ಜೈನ್ ಅವರು 'ಮಿಂಟ್'ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ , ನೀವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನವೀಕರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 5 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನವೀಕರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನವೀಕರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ITR ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ 139 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ:

Electric Tractor ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ! ಬೇಗ ಬರಲಿದೆ

BUDGETನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 10 ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Published On: 02 February 2022, 04:35 PM English Summary: New INCOME TAX RETURNS!

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2023 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.